Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019
Δυσπλασία Ισχίου. Τεχνικές Ανακατασκευής Μηριαίου και Κοτύλης Χαρτοφυλακίδης B και C, Τσιρίδης Ελευθέριος
Σχετικό Πρόγραμμα: http://eexot.gr/wp-content/uploads/2019/06/Final-Rodos-06.06.2019.pdf