Στα πλαίσια της επίσκεψής του κ.Τσιρίδη στο συνέδριο της Αρθροπλαστικής Ισχίου και Γόνατος  στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε τον Παναγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως,με τον οποίο αντάλλαξαν πολύ χρήσιμες σκέψεις για τον Ελληνισμό, την Ορθοδοξία και τη στήριξη του ΑΠΘ και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου προς το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.