Συνεργάτης ICAROS

BSc, (BA), Eμπορικός Διευθυντής

Συνεργάτης ICAROS

BA, Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ισχίου

Συνεργάτης ICAROS

BSc (Eng), MSc, Διοικητικός Διευθυντής

Επιμελητής ICAROS

MD, MSc, PhD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Επιμελητής ICAROS

MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Επικεφαλής Αναισθησιολογικού ICAROS

MD, Αναισθησιολόγος