..η πορεία του δείχνει τη δυνατότητα που αναπτύσσει στον τομέα των αρθροπλαστικών και γενικά της ορθοπεδικής, αναδεικνύοντας τη χώρα του ως σημείο αναφοράς για την αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος σ’ όλο τον κόσμο.