Η κατάσταση μου είναι βέλτιστη και η καθημερινότητα μου απαλλαγμένη πλέον από πόνο και δυσκινησία. Το αποτελέσματα της επέμβασης ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου και έτσι απολαμβάνω μια ποιοτικότατη ζωή. Ο υπέρμετρος θαυμασμός και η ευγνωμοσύνη που νιώθω για το πρόσωπο του κ. Τσιρίδη, θα με συνοδεύουν σε όλη τη ζωή μου.