Είχα την τύχη να τον γνωρίσω για ένα πρόβλημα του πάτερα μου… ένας γιατρός ΑΝΘΡΩΠΟΣ που σπανίζει στο χώρο του!!!!!