Και γιατρός και άνθρωπος ο καλύτερος. Ο θεός να τον έχει καλά για να γιατρεύει τους ασθενείς του.