Ο αναπλ. καθηγητής κος Τσιρίδης Ελευθέριος παρουσίασε την εξέλιξη της Θρομβοπροφύλαξης στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

 Μέσο Επικοινωνίας: www.globalevents.gr