Ο αναπλ. καθηγητής κος Τσιρίδης παρουσίασε την ερευνητική του ομάδα και το κέντρο έρευνας που διευθύνει στο ΑΠΘ. Ειδικότερα παρουσίασε τους 5 πυλώνες έρευνας που αφορούν :

  1. Βλαστοκύταρα
  2. Εμβιομηχανική
  3. Προθέσεις των αρθροπλαστικών
  4. Κλινικές Μελέτες
  5. Μελέτες εξομιωτών μέσω υπολογιστών

Ο κος Τσιρίδης ηγείται μιας μεγάλης ομάδας που περιλαμβάνει γιατρούς, βιολόγους, μηχανικούς υπολογιστών και διενεργεί έρευνα σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Λονδίνου, Harvard, κ.α.

Την παρουσίαση παρακολούθησε ο  Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Περικλής Μήτκας, και o Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ, αναπλ. Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος.

Παρουσίαση:http://kedek.auth.gr