Ο κος Τσιρίδης συμμετέχει στην ομάδα εξειδικευμένων χειρούργων που αναπτύσσουν νέες τεχνικές  ισχίου & γόνατος (MIS) με τη χρήση πλοήγησης της εικονικής πραγματικότητας Virtual Reality στην Νέα Υόρκη στις 16-18/ 05/2017