Μέσο Επικοινωνίας:

www.24ygeia.gr

Θέμα:

Επαναστατικές τεχνικές για τη δεύτερη Αρθροπλαστική

hip_660Νέες επαναστατικές χειρουργικές τεχνικές και σύγχρονες Αρθροπλαστικές με νέα υλικά δίνουν τη λύση στις Επανεγχειρήσεις Αναθεωρίσεις (Revisions) σε εξειδικευμένα κέντρα Αρθροπλαστικών ισχίου γόνατος.

Η αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος κατακτά τον κόσμο της μυοσκελετικής χειρουργικής με 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους να χειρουργούνται ετησίως για την αντικατάσταση της άρθρωσης τους. Η αρθροπλαστική είναι μια δοκιμασμένη επέμβαση που γίνεται με επιτυχία, ενώ η αποκατάσταση του ασθενούς είναι ταχεία. Τι γίνεται όμως όταν η πρώτη αρθροπλαστική αρχίζει να προκαλεί προβλήματα; Τι σημαίνει αν επανεμφανιστούν πόνος και αδυναμία βάδισης; Προβληματισμοί τύπου «πήγαινα καλά αλλά τώρα κάτι συμβαίνει; Πονώ και βαδίζω περίεργα», «η αρθροπλαστική μου δεν είναι σταθερή» δεν είναι τόσο σπάνιοι. Όπως μας εξηγεί ο διευθυντής του διεθνούς κέντρου αρθροπλαστικών ICAROS, αναπληρωτής καθηγητής ορθοπεδικής χειρουργικής του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου και γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ισχίου κ. Ελευθέριος Τσιρίδης, η αιτία των συγκεκριμένων συμπτωμάτων είναι η καταστροφή της τεχνητής άρθρωσης ή του οστού πέριξ αυτής, λόγω φθοράς των υλικών ή μόλυνσης. Ένας επίσης πιθανός λόγος είναι η λανθασμένη τοποθέτηση της αρχικής αρθροπλαστικής. Σε κάθε περίπτωση, η επανεγχείρηση της αρθροπλαστικής είναι αναγκαία διότι ο ασθενής πονά και δεν περπατά φυσιολογικά, προοπτική που δημιουργεί απαισιοδοξία και συχνά άρνηση για αναζήτηση λύσης.

Ωστόσο, με τις νέες επαναστατικές χειρουργικές τεχνικές και τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι επανεγχειρήσεις (revisions) έχουν γίνει ασφαλέστερες και οι ασθενείς μπορούν να αισιοδοξούν ότι θα αποφύγουν την καθήλωση στην καρέκλα ή στο κρεβάτι. Σήμερα χρησιμοποιούνται προθέσεις με ανατομικό σχήμα και περιστρεφόμενα μέρη που χωρούν σε κάθε παραμορφωμένο οστό, πρόβλημα που παλαιότερα δεν επέτρεπε την εύκολη αναθεώρηση των αρθροπλαστικών.Οι προθέσεις αυτές είναι επενδεδυμένες με ειδικά οστεοπαραγωγικά υλικά (υδροξυαπατίτη, τιτάνιο, ταντάλιο) ώστε να προάγουν την αναγέννηση του οστού και τελικά την ενσωμάτωση της πρόθεσης στο μηριαίο ή στο πυελικό οστό.Με έμφαση τονίζεται ότι οι τελευταίας γενιάς πρόθετες είναι κατασκευασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε η επιφάνειά τους να θυμίζει το σπογγώδες οστό του ανθρώπινου σώματος. Το ταντάλιο ειδικά μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να θυμίζει τα μικρά κανάλια και τις δοκίδες του σπογγώδους οστού. Επίσης, τα τελευταία 2 χρόνια η βιομηχανία των αναθεωρήσεων των αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος προσφέρει ειδικά ενισχυμένα ενθέματα που δύνανται να συμπληρώνουν τα οστικά κενά κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης.

Η τεχνική πακτωμένου μοσχεύματος (impaction grafting) είναι ακόμα μια επαναστατική μέθοδος φυσικής ανακατασκευής του οστού που ενδείκνυται ιδιαίτερα στις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών σε νέα άτομα. Αφορά τη μεταμόσχευση, με εξειδικευμένο τρόπο, οστού προερχόμενο από δότες, με την οποία αναδομείται το οστό χωρίς μεταλλικά ενθέματα. Επίσης, η οστεομεταμόσχευση μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ολόκληρα οστικά τμήματα για να αντικαταστήσουμε το οστό του ασθενούς που έχει καταστραφεί.Οι σύγχρονες τεχνικές στην αναθεώρηση του γόνατος δίνουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης του οστού με ενθέματα τανταλίου σε ανατομικά σχήματα και σύνδεσης των προθέσεων αναθεωρήσεως του γόνατος έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τη χαμένη αστάθεια του. Τέλος, οι χειρουργοί μπορούν πια να θεραπεύουν με εξειδικευμένα πρωτόκολλα τις μολύνσεις και να επανεμφυτεύουν προθέσεις, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία βάδισης στους ασθενείς που είχαν την ατυχία να μολυνθούν οι πρώτες τους αρθροπλαστικές. Οι αναθεωρήσεις όμως πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα αρθροπλαστικών ισχίου/γόνατος,τα λεγόμενα κέντρα αναφοράς, τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή ορθοπεδική κοινότητα. Η αναγνώριση γίνεται μέσω ειδικής εκπαίδευσης των ιατρών (fellowship training) σε διεθνή ιατρικά – ακαδημαϊκά κέντρα αρθροπλαστικών και αναθεωρήσεων.

Η Ελλάδα διαθέτει ισοδύναμα με το εξωτερικό εξειδικευμένα κέντρα αρθροπλαστικών, με αποτέλεσμα οι επεμβάσεις να γίνονται πλέον με ασφάλεια, ακρίβεια και αριστεία, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση του ασθενούς στο εξωτερικό.

Συγγραφή:

Ελευθέριος Τσιρίδης MD, MSc (Orth)(London), DMed, PhD, FRCS, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ορθοπεδικής Εταιρίας Ισχίου. Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπεδικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διεθνές Κέντρο Αρθροπλαστικής ICAROS (International Center for Arthroplasty & Revision Orthopaedic Surgery).